Gaz ve su boru hattı altyapı mühendisliği

İşlevsel bir altyapı, temel olarak inşaat mühendisliği çalışmasının hassas bir şekilde yürütülmesine daycınır. Özel ve kamu müşterileri için, sahadaki özel koşulları dikkate alarak ve profesyonel inşaat yoluyla hassas planlama yoluyla yeni yollar açıyoruz.

Bunlar, besleme hatları için inşaat mühendisliğini (kablolar, telekomünikasyon, gaz, su ve bölgesel ısıtma), kablo tesisatı (0,4 – 30 KV) ve genel şehir inşaat mühendisliğinin yanı sıra tüm yüzeylerin restorasyonunu içerir.

Kazısız boru döşeme ve pres delikle rinin üretimi de elbette kablo koruma borularının döşenmesi ve test edilmesi (basınç ve çap kontrolü) ve yer altı kablolarının döşenmesi gibi hizmet kapsamı mızın bir parçasıdır.

Plan bilgisi ve trafik kanunu emri için başvuru, ilgili tedarik hatlarının ölçülmesi kadar hizmetlerimizin bir parçasıdır.

Tabii ki, kazılan malzeme uygun şekilde imha edilecektir (gerekirse toprak numunelerinin/analizlerinin hazırlanmasına yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız).

Çeşitli hizmetlerin profesyonel ve doğru bir şekilde üretilmesi için, çalışanlarımız her zaman en son teknoloji ile güncel olmak için sürekli eğitim almaktadır.